HALLITUS

Puheenjohtaja
Matti Säteri p. 0500 720 533

Sihteeri
Jussi Häkkinen p. 0207 813 420

Varapuheenjohtaja
Tero Eskolin p. 0500 829 589

Rahastonhoitaja
Teemu Maisila p. 0440 505 555

Kari Matikainen p. 0500 226 307
Heikki Leimäki p. 044 547 0161
Juha Tetri p. 040 746 4381

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metsästyksenvalvojat
Tero Eskolin p. 0500 829 589
Kari Matikainen p. 0500 226 307
Mikko Lauri p. 044 583 5745

SRVA-yhteyshenkilöt
Heikki Leimäki p. 044 547 0161
Kaisa Railomäki p. 040 534 4387
Kari Matikainen p. 0500 226 307

Suurpetoyhteyshenkilöt
Pekka Tetri p. 050 447 5123
Jussi Häkkinen p. 0207 813 420

Hirvieläinten metsästyksenjohtaja
Markku Melamies p. 050 521 3762

Ampumajaosto
Juha-Pekka Railomäki p. 040 582 5780

Riistanhoitojaosto
Kari Matikainen p. 0500 226 307

Allianssi-X yhteyshenkilö
Teemu Maisila p. 0440 505 555

Majaisäntä
Henrik Isaksson p. 040 504 5019

Ampumaradan vastuuhenkilö
Juha-Pekka Railomäki p. 040 582 5780

Tilinumerot:

Seura: IBAN FI94 5461 0740 0006 83 (546107-4683) BIC: OKOYFIHH

Hirvi: IBAN FI69 5461 0740 0013 27 (546107-41327) BIC: OKOYFIHH

Seuran postiosoite:

Alikulmantie 449, 21450 Tarvasjoki

Sähköposti:

tarvasry(at)gmail.com